Kradzież samochodu - kwestia zabezpieczenia dokumentów i kluczyków

Aktualności » Kradzież samochodu - kwestia zabezpieczenia dokumentów i kluczyków

Kradzież samochodu wraz z pozostawionymi w nim dokumentami lub kluczykami zmiejsza szanse na odzyskanie pojazu, jak również wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. W takim przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela jest na ogół wyłączona. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż utrata przez posiadacza pojazdu kluczyków lub dokumentów do niego, na skutek pozostawienia tych rzeczy w miejscu, do którego swobodny dostęp może uzyskać dowolna osoba, świadczy o rażących zaniedbaniach  posiadacza pojazdu. Również za niewłaściwe uznaje się pozostawienie w pojeździe dokumentów pojazdu oraz kluczyków do niego. Podkreśla się, iż takie nieroztropne zachowania posiadacza pojazdu skutkują wyłaczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu autocasco. Zabezpieczenie więc kluczyków i dokumentów auta, rozumiane jako pozbawienie dostępu do nich osób nieuprawnionych do korzystania lub rozporządzania pojazdem, stanowi istotny element umowy ubezpieczenia. Brak więc takiego zabezpieczenia i to z należytą starannością, choćby tylko dokumentów pojazdu, pozwala ubezpieczycielowi uwolnić się od obowiązku świadczenia.