Niedozwolone wzorce umowne

Aktualności » Niedozwolone wzorce umowne

20 listopada 2015r. Sąd Najwyższy, w składzie 7 osobowym, podjął uchwałę, zgodnie z którą wpis postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych ma skutek tylko dla przedsiębiorcy, który to postanowienie stosował, a nie do wszytkich przedsiębiorców, nawet jeśli stosują oni podobne postanowienia  w swoich wzorcach. Zgodnie z powyższą uchwałą, nie będzie możliwości wielokrotnie pozywać tego samego przedsiębiorcy o uznanie danego sformułowania za niedozwolnony wzorzec umowny, który już raz znalazł się w rejestrze klauzul niedozwolonych.