Obecność stron na rozprawie

Aktualności » Obecność stron na rozprawie

Zgodnie z procedurą cywilną udział w rozprawie jest tylko i wyłącznie prawem strony, chyba że sąd wzywa stronę do osobistego stawiennictwa na rozprawie. W sprawach karnych sąd nie jest więc zobowiązany do każdorazowego soprowadzenia na rozprawę strony pozbawionej wolności, nawet, jeśli złoży ona taki wniosek. Takie stanowisko zajął w orzeczeniu z dnia 20 maja 2015r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w sprawie I Aca 1027/14. Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż udział osobisty strony jest konieczny tylko wówczas, jeśli w sprawie powstają okoliczności wymagające wyjaśnienia, a także warto, by strona uczestniczyła w rozprawie, gdy ma miejsce na przykład przesłuchanie świadków. Obecność strony jest wówczas przydatna z punktu widzenia jej wiadomości posiadanych w sprawie, choćby dla osoby jej pełnomocnika.