Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania

Aktualności » Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania

W wyroku z dnia 25 marca 2015r., w sprawie sygn. akt. II CKS 402/14, Sąd Najwyższy dokonał podsumowania orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o. za zobowiązania spółki ( art. 299 k.s.h). Sąd ten przypomniał, iż chrakter tej odpowiedzianości jest subsydiarny, gdyż powstaje ona dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, tj. dokładnie - gdy jest już bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji z kolei musi odnosić się do całego majątku spółki, a nie tylko do jego części. Nadto Sąd Najwyższy wskazał, iż wierzyciel nie musi dowodzić wysokości szkody w procesie przeciwko członkom zarządzu spółki z o.o., choć odpowiedzialność członków zarządu taiej spółki opiera się na domniemanym związku przyczynowym między szkodą wierzyciela a niezłożeniem przez członka zarządu we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.