Opinie RODK

Aktualności » Opinie RODK

28 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, iż § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (RODK), a także załącznik do niego pt. „II Wzór opinii w innych sprawach” są niezgodne z Konstytucją.  Oznacza to, że uprawnienie ośrodków do wydawania dla sądów opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych nie ma oparcia w ustawie. Powstaje pytanie, co będzie z postępowaniami będącymi w toku lub zakończonymi, w których opinie takie zostały wydane? W dniu 5 sierpnia 2015r., uchwalona została ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w myśl której RODK zostaną przekształcone w takie właśnie zespoły. Będą one działać przy sądach okręgowych. Ustawa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2016r. Do tego czasu będzie obowiązywać praktyka dotychczasowa.