Osoba najbliższa w świetle kodeksu karnego

Aktualności » Osoba najbliższa w świetle kodeksu karnego

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego, który uznał, iż partner lub partnerka tej samej płci jest osobą najbliższą w rozumieniu prawa karnego. Oznacza to, że osoba homoseksualna będzie mogła odmówić składania zeznań w sytuacji, gdyby miało to narazić jej partnera na odpowiedzialność karną. Nadto osobie tej będzie przysługiwało prawo do jednych odwiedzin w miesiącu partnera przebywającego w zakładzie karnym.