skarga pauliańska - terminy

Aktualności » skarga pauliańska - terminy

Jeżeli sąd uzna bezskuteczność czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia tą czynnością wierzyciela, termin do wystąpienia do sądu z żądaniem ( skarga pauliańska)  uznania bezskuteczności czynności rozporządzenia korzyścią przez osobę trzecią na rzecz kolejnej osoby ( umowy pomiędzy osobą trzecią a kolejną osobą) liczy się od daty dokonania tej czynności.