Ugoda

Aktualności » Ugoda

Ugoda sądowa i ugoda zawarta przed mediatorem stanowi tytuł egzekucyjny, co oznacza, że uprawnia do dochodzenia roszczenia na drodze egzekucji. Ugoda pozasądowa nie stanowi jednak tytułu egzekucyjnego.