Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie, w zależności od zawiłości sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu jej trwania oraz wymaganego nakładu pracy.  Kancelaria dostosowuje wynagrodzenia do sytuacji Klienta i opiera jego wysokość na indywidualnej ocenie danej, konkretnej sprawy.


Najczęściej stosowane formy kalkulacji wynagrodzenia,  stosowane w zależności od potrzeb naszych Klientów, to:
- wynagrodzenie ryczałtowe - za konkretny rodzaj sprawy lub w przypadku obsługi prawej podmiotu gospodarczego – za dany miesiąc. Wysokość takiego wynagrodzenia określona jest z góry w jednolitej kwocie.


- stawka godzinowa - gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest głównie w przypadku podmiotów gospodarczych, decydujących się na obsługę prawną.


- wynagrodzenie kwotowe - którego wysokość uzależniona jest każdorazowo od rodzaju świadczonej usługi ( porada prawna, sporządzenie umowy bądź opinii prawnej, reprezenatacja w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym).


- wynagrodzenie ustalone za dany projekt.


Możliwe jest również częściowe uzależenienie wynagrodzenia od efektów podejmowanych działań ”Success fee”.