Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, głównie rozwodowych, podziału majątku wspólnego małżonków, regulacji kontaktów rodzica z dzieckiem oraz w sprawach alimentacyjnych, a także w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego ( spadki, zobowiązania).
Kancelaria oferuje również pomoc prawą w sprawach karnych – obronę na różnych etapach postępowania karnego, czy występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Mamy doświadczenie w sprawach karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych.
W zakresie prawa pracy kancelaria sporządza umowy, oferuje pomoc w weryfikacji kontraktów, w negocjacjach, a także prowadzi bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalności gospodarczą.
Dzięki doskonałemu wykształceniu uzyskanemu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,a także na Uniwersytecie im. J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz bogatemu doświadczeniu zawodowemu, pani mecenas potrafi znajdować najlepsze rozwiązania, nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, w tym w obliczu postępowania o rozwód.

Zalety korzystania z naszej pomocy przy rozwodzie:

  • Zgodny z dobrem dziecka sposób uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
  • Sprawiedliwy podział majątku wspólnego małżonków
  • Rzetelny sposób ustalania wysokości obowiązku alimentacyjnego
  • Sporządzanie pozwów o rozwód, wniosków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz pozwów o alimenty