5 lipca 2023

Działkę lasu państwowego można zasiedzieć

To sedno najnowszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, który uznał, iż Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych nie wyłącza zasiedzenia takiego typu nieruchomości.
5 lipca 2023

Zmiany w procedurze cywilnej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego podnosi próg kwotowy wartości przedmiotu sporu wpływającej na właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 000 zł do 100 000 zł za wyjątkiem […]