Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie, w zależności od zawiłości sprawy,
stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu jej trwania oraz wymaganego nakładu pracy.

Kancelaria dostosowuje wynagrodzenia do sytuacji Klienta i opiera jego wysokość na indywidualnej ocenie danej, konkretnej sprawy.
Najczęściej stosowane formy kalkulacji wynagrodzenia, stosowane w zależności od potrzeb naszych Klientów, to:
1

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za konkretny rodzaj sprawy lub w przypadku obsługi prawej podmiotu gospodarczego lub wynagrodzenie za dany miesiąc.
Wysokość takiego wynagrodzenia określona jest z góry w jednolitej kwocie.

2

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest głównie w przypadku podmiotów gospodarczych, decydujących się na obsługę prawną.

3

Wynagrodzenie kwotowe

Wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest każdorazowo od rodzaju świadczonej usługi ( porada prawna, sporządzenie umowy bądź opinii prawnej, reprezentacja w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym).