Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, głównie rozwodowych, podziału majątku wspólnego małżonków, regulacji kontaktów rodzica z dzieckiem oraz w sprawach alimentacyjnych, a także w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego ( spadki, zobowiązania).
Kancelaria oferuje również pomoc prawą w sprawach karnych – obronę na różnych etapach postępowania karnego, czy występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Mamy doświadczenie w sprawach karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych.
W zakresie prawa pracy kancelaria sporządza umowy, oferuje pomoc w weryfikacji kontraktów, w negocjacjach, a także prowadzi bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalności gospodarczą.
Adwokat Katarzyna Czarnota kształciła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie im. J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. Wiedza zdobyta na tych cenionych uczelniach, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe sprawiają, iż pani mecenas z powodzeniem odnajduje korzystne rozwiązania oraz skutecznie wspiera swoich klientów podczas prowadzonych postępowań.

Zalety korzystania z naszej pomocy przy rozwodzie:

  • Rzetelny i uczciwy podział majątku wspólnego małżonków,
  • Adekwatne zdefiniowanie wysokości obowiązku alimentacyjnego,
  • Dostosowanie władzy rodzicielskiej do potrzeb oraz dobra dziecka oraz ustalenie częstotliwości i rodzaju kontaktów z pociechą,
  • Opracowywanie profesjonalnych pozwów o rozwód i alimenty, a także wniosków dotyczących opieki oraz kontaktów z dzieckiem,
  • Wspieranie klienta w czasie procesu rozwodowego.